Medisinvogner, medisinskap og utstyr

Beckman Solutions AS har i mer over 30 år levert medisinvogner, medisinskap og annet utstyr for distribusjon

og lagring av medisiner. Vår kompetanse er bygget på innsikt og kunnskap om arbeidssituasjonen til

menneskene som daglig håndterer medisiner på ulike nivåer i apotek, sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien m.m. Mer enn 8 av 10 medisinvogner på sykehjem i Norge er en Beckman Tarett vogn.

Norges største utvalg i medisinvogner

Nye produkter

©2020 by Beckman Solutions
Beckman Solutions AS - Karihaugveien 89, 1086 Oslo - Tlf. 21 53 02 70 - e-post: post@beckman.no