Medisinsk kjøleskap 60 liter

Medisinsk kjøleskap 60 liter

SKU: 3567

Vanlige husholdningskjøleskap er uegnede for oppbevaring av insulin, vaksiner, heparinprodukter

og andre varmesensitive legemidler.
Her er de viktigste grunnene til hvorfor det er slik:
Husholdningskjøleskap er ikke i stand til å opprettholde den påkrevde temperaturen på mellom +2 °C

og +8 °C Temperaturen kan stige til over +10 °C under avtiningsfaser Temperaturdata kan ikke sjekkes

og dokumenteres. Konsekvensene kan være alvorlige helsefarer for pasienter og ansvarsrisiko.