Vanlige husholdningskjøleskap er uegnede for oppbevaring av insulin, vaksiner, heparinprodukter

og andre varmesensitive legemidler.
Her er de viktigste grunnene til hvorfor det er slik:
Husholdningskjøleskap er ikke i stand til å opprettholde den påkrevde temperaturen på mellom +2 °C

og +8 °C Temperaturen kan stige til over +10 °C under avtiningsfaser Temperaturdata kan ikke sjekkes

og dokumenteres. Konsekvensene kan være alvorlige helsefarer for pasienter og ansvarsrisiko.

Medisinsk kjøleskap 30 liter

SKU: 3568
©2020 by Beckman Solutions
Beckman Solutions AS - Karihaugveien 89, 1086 Oslo - Tlf. 21 53 02 70 - e-post: post@beckman.no