Alle Tarett medisinvogner har en hylle i kortveggen for journalpermer o.l. Ved behov kan vi montere en eller 2 ekstra skuffer i permfaget på vognen.

Skuffene låses med sentrallåsen på vognen. Permfagskuff kan kun leveres til Tarett medisinvogner.

Permfagskuff

SKU: 007
©2020 by Beckman Solutions
Beckman Solutions AS - Karihaugveien 89, 1086 Oslo - Tlf. 21 53 02 70 - e-post: post@beckman.no