Tarett kan leveres med fargede kantlister. Røde, grønne, gule eller blå.

Fargede kantlister forenkler identifisering av medisinvogner på avdeling, grupper eller post.

Signalfargede hjørnelister

SKU: 015
©2020 by Beckman Solutions
Beckman Solutions AS - Karihaugveien 89, 1086 Oslo - Tlf. 21 53 02 70 - e-post: post@beckman.no